top of page

Kontakt

Bestyrelsen opfordrer de medlemmer, som ikke allerede har gjort det, om at sende
deres e-mail adresse til bestyrelsen. Dette kan lette bestyrelsens arbejde med at
udsende forskellig information. 

bottom of page